Våre priser

  • Synsundersøking/linsekontroll 550,-
  • Trykkmåling 100,-
  • Nytilpassing m/opplæring linser 600,-
  • Helseattest førerkort – Syn 550,-